Yoga Brugge Yoga Brugge Home Yoga Brugge

achtergrond van yoga

Om Poornamadah Poornamidam Poornaat Poornamudachyate
Poornasya Poornamaadaya Poornamevavashishyate

Dit is vol. Dat is vol. Zelfs al kwam deze volheid uit die volheid,
alles wat overblijft is weer volheid.

vredeDeze waarheid werd geopenbaard aan de Rishis (wijzen). Het drukt de wijsheid van het universum uit, die aan de basis ligt van alle aspecten van de schepping, van de kleinste atoom tot het machtigste sterrenstelsel. Wat er ook komt uit deze volheid die God is, het is ook zelf volheid en vermindert in geen geval de volheid van het geheel. Een baby die geboren wordt is volheid, maar de volheid van de baby vermindert niet de volheid van de moeder. Een appelboom is volheid. De appels die eruit groeien zijn vol, alsook de zaden in de appel. En dit vermindert in geen geval de volheid van de boom zelf. De hele schepping is een manifestatie van deze Waarheid.

Het woord YOGA, dat ‘verenigen’ betekent, is erg suggestief. Het herinnert ons eraan dat de zin van het leven, het realiseren is van onze ‘Sampoorna’, Volheid of Goddelijkheid, zodat we één worden met het Hoogste Bewustzijn, Brahman. Sinds eeuwen is dit de ervaring van alle Verlichte geesten. Alle Geschriften proberen ons bewust te maken voor deze Waarheid. De uitdrukking van deze ervaring wordt Geschriften genoemd en de filosofie en praktijk die tot die ervaring leidt wordt Yoga en Vedanta genoemd. Het doel van Sampoorna Yoga is deze eeuwenoude kennis terug te brengen in het moderne leven van vandaag. Elk individu is zo vol als de volheid, het pure bewustzijn vanwaar hij of zij komt. Echter, omdat dit pure bewustzijn functioneert doorheen de beperkte uitrusting van lichaam, geest, intellect en zintuigen, ervaren menselijke wezens zichzelf als eindig, beperkt en onvolledig, wat zich weerspiegelt als verwarring en waanzin in de wereld. Om de innerlijk leegte te vullen en geluk, volheid en vrijheid te vinden, spenderen mensen hun leven aan vergaren en verwerven. Ze denken dat hoe meer ze kunnen bemachtigen en bezitten, hoe veiliger ze zich zullen voelen. Doorheen de geschiedenis, zijn er genoeg voorbeelden van mensen met onnoemelijke rijkdom, macht en plezier, maar die er niet in geslaagd zijn eeuwige vervulling te vinden.

Salomon, de Keizers van China, de Farao’s van Egypte en zo vele anderen hebben dit ervaren. Zelfs in de Geschriften zijn er voorbeelden van individuen zoals Ravana, die de drie werelden veroverd had. Toch bleef hij onbevredigd, omdat dit soort ervaringen enkel tijdelijk geluk met zich mee kunnen brengen. Ondanks deze illustere voorbeelden, denken de meeste mensen dat zij zullen slagen waar andere gefaald hebben. Ze blijven de verkeerde richting uitrennen, proberen vervulling te vinden in objecten, relaties, succes en genot in de uiterlijke wereld. Meer is nooit genoeg. Ze zien niet in dat “aan het einde van de rat race, de rat nog steeds een rat is....”.

Hoe geraak je uit deze collectieve hypose? De geschriften leren je dit te doen door het “verfijnen en harmoniseren van de drie lichamen en de vijf lagen waar doorheen de ziel functioneert, om de wereld van objecten, emoties en gedachten te ervaren”. Deze krachtige technologie van het menselijke lichaam, de zintuigen, geest, intellect en zelfbewustzijn werd ons gegeven om onze evolutie te versnellen en onze bewustzijn te verhogen door onze hele persoonlijkheid te transformeren van het grove tot het subtielste niveau. Zonder een goed begrip en begeleiding, kan deze technologie echter misbruikt worden en het bewustzijn zeer snel naar omlaag halen. Doorheen een proces van constante verfijning, kan een gewoon mens binnen zijn leven evolueren tot een goddelijk wezen. Dat is de reden waarom de wijzen zeggen “geboren te zijn als mens is een heel speciaal privilege, een echte zegen”. Hoe meer de uitrusting waardoorheen het Zelf functioneert transparant wordt, hoe meer het goddelijke licht er doorheen zal schijnen. Perfectie in volheid is niet iets dat aangeleerd moet worden. Het is al aanwezig. Het enige wat we moeten doen, is de sluier wegnemen die ons ervan weerhoudt het te ervaren. Dit is het echte doel van Yoga, zoals uitgelegd in de Geschriften. Dit doel wordt enorm geholpen door het beoefenen van Sampoorna Yoga.
Vele mensen in het Westen zijn misleid geworden door te geloven dat Yoga louter bestaat uit het aannemen van houdingen, waardoor ze krachtig en lenig worden en dus meer macht en aantrekking verkrijgen. Dit misverstand brengt hen in de omgekeerde richting van de echte betekenis van Yoga. Het leidt tot een opgeblazen ego en een verhoogde identificatie van het lichaam. Daardoor zal de sluier verder verdikken.

Maar hun fout is niet echt verwonderlijk. Vanaf onze geboorte zijn we geconditioneerd om ons te identificeren met het lichaam, de geest, het intellect, de wereld van namen en vormen, ons niet realiserend dat de vruchten die we zo oogsten zo illusionair en vergankelijk zijn als een fata-morgana in de woestijn. Het bewust worden van deze verkeerde programmering is de eerste stap. De wil om er vanaf te raken om te evolueren in iets hogers is de tweede stap, en dit zal een nieuwe beweging creëren in ons bewustzijn en in onze relatie met de wereld. Verlangen en onrust zullen zeker opduiken, maar deze toestand is veel hoger dan een toestand van domheid, blindheid en waanideeën.

Je bent misschien in een gunstig milieu geboren. Je hebt misschien het verlangen om het mysterie en de zin van het leven te begrijpen. En je hebt misschien de wens je hoogste potentieel te kunnen ontplooien. Maar al deze zegens zijn niet genoeg om je naar het doel van perfectie te brengen. Tot je je Leraar (Guru) ontmoet is er geen manier om de ultieme volheid te ervaren, die onze echte natuur is. Dat is de reden waarom zelfs de grote incarnaties een Guru hadden: de Wijze Vashistha onderwees Rama; Arjuna werd onderwezen door Krishna; en Johannes de Doper initieerde Jezus. In de seculaire wereld vinden we het normaal – iemand die zo graag pianist, danser of chirurg wil worden bijvoorbeeld, wil studeren met een leraar die ervaring heeft in dit bepaalde domein en wil zijn kennis absorberen. Deze persoon zal dienen als referentie en model en de leerling zal maar al te graag zijn methode volgen. Beeld je in hoe nuttiger het is om een spirituele gids te hebben op de innerlijke reis wanneer zovele jaren van verkeerde conditionering moeten uitgeveegd worden. Alleen al de aanwezigheid van de Guru creëert een opwaartse beweging in het bewustzijn. Hij weet hoe hij een zoeker moet begeleiden omheen de hindernissen op het pad. Dat is waarom alle Geschriften de nadruk leggen op Satsanga, de noodzaak om zo vaak en zo lang mogelijk om te gaan met Verlichte geesten, die gevestigd zijn in de ervaring van hun volheid en goddelijkheid.

Volgens Shankaracharya, een grote Wijze uit de 6de eeuw zijn, een menselijke geboorte, het verlangen naar Bevrijding en een Guru om je te begeleiden, de drie grootste zegens in het leven.

Yoga is een reis, een groot avontuur. Voor de wedstrijdspelers van de American Cup op reis vertrekken, moeten ze vertrouwd zijn met hun schip, de wetten kennen die over de zee heersen, en betrouwbare kaarten hebben om veilig te navigeren. Ze begeven zich niet op niet in kaart gebrachte wateren. Hun voorvaderen gaven hen alle kennis die ze nodig hadden. Dan pas kunnen ze hun reis beginnen. Het is hetzelfde met yoga. Hoewel het pad van zelf-realisatie een innerlijke reis is, is het helemaal geen onbekend terrein. Je kan wandelen op een veel bereisd pad, uitgerust met de kennis die voor jou ter beschikking gesteld werd door de Wijzen uit het verleden en het heden. Zij hebben reeds volledige kennis verworven in de universele wetten die heersen over de menselijke belichaming en het universum, beiden zowel zichtbaar als onzichtbaar, die je zullen helpen in het bereiken van je doel.

O reiziger, wordt wakker! Er is geen tijd meer om te slapen!"

Uit "Sampoorna Yoga", Shri Yogi Hari